Gårdeiere – unngå å komme i skvis når leiekontrakten nærmer seg utløp

Mange leietakere starter ofte arbeidet med fremtidens arbeidsplassløsninger 3-4 år for leiekontrakten løper ut. Dagens lokaler og bruk skal måles, de ansatte spørres om hvordan de vil ha det og hele virksomheten skal involveres i hvordan de ansatte skal jobbe en gang i fremtiden. Kanskje om 3 år etter at nytt overordnet arbeidsplasskonsept er besluttet av toppledelsen. Fordi det henger sammen med kontraktsutløp. 

Det er lenge å vente.

Spesielt når de ansatte, som nettopp har lært hvordan den virkelige gode løsningen egentlig skal se ut, begynner å stille spørsmålstegn ved dagens løsning og trekker mot hjemmekontoret.

I dette øyeblikket skal gårdeiere kjenne sin besøkelsestid. Det er faktisk helt avgjørende å forstå hva virksomheter som leier i dine lokaler egentlig trenger av fysisk arbeidsplassløsning i dag og i fremtiden. Nå kan du som gårdeier ta styringen og selv sette sammen brikkene som er i spill når dine leietakere ikke har lokaler som passer virksomhetens behov.

Ja, du kan nå som gårdeier faktisk ta styringen over hele prosessen, før søkemegler rekker å involvere seg i arbeidsplasskonsepter og kravspesifikasjoner. 

Det er helt sant, og det er ingen grunn til å overlate noe til tilfeldighetene lenger, eller i hendene på andre. 

Vi i AreaSim synes også det er på tide at gårdeiere ikke blir skviset unødvendig i leiekonkurranser. Uansett om det er i privat eller offentlig regi. 

🔹 Våre anbefalinger er derfor:

  1. ⏰ Vær tidlig ute – 3-4 år før utløp av leiekontrakten – vi beregner hvilket areal dagens leietaker trenger i fremtiden og tegner ut perfekte løsningsforslag med komplette leveringsbeskrivelser tilpasset alle mulige former for kontorfigurajsoner – slik at dere kan bli enige om en ny løsning til beste for både leietaker og utleier. 
  2. 📐 Lever gode plantegninger – som viser at du forstår leietakers behov i dag og i fremtiden. Overgå gjerne leietakers forventninger og bruk hele eiendommen som fremtidig arena for dine leietakere, men hovedfokus må ligge på arbeidsplassene – der jobben faktisk gjøres
  3. 🔧 Ikke bruk unødvendig med penger og tilpass i tide –  vent med å gi bidrag til pilotarealer eller betydningsløse design- og møbleringstiltak hos eksisterende leietakere. Det finnes nå veldig gode referanselokaler der dine leietakere kan få inspirasjon og samtidig høste erfaringer fra virksomheter som har gått foran
  4. 📊 Bruk ressursene riktig – fokuser på hvordan arbeidsplassarealene faktisk skal fungere for leietaker i fremtiden. Ikke bruk 90% av din tid, energi og penger på arealer som leietaker bruker under 10% av tiden – når de er til stede
  5. 🔄 Snu utfordringer til fordeler – når det nærmer seg opsjonsfrist eller kontraktsutløp, har du som gårdeier ofte dårlig tid, eller du havner i en konkurranse. Spesielt hvis store kontrakter er i spill. Dra heller nytte av vår kompentanse og posisjoner deg ovenfor leietaker i god tid før utløp. Spesielt effektivt er dette om leietaker har ineffektive lokaler, eller lokaler som ikke passer virksomheten i det hele tatt. Snu dette til at dine bygg blir fremtidens referanselokaler 

 

#🏢 #📊 #utleiestrategi #areasim #leietakertilfredshet#eiendom#proptech#