Gårdeiere som velger riktig strategi vinner de beste leiekontraktene og maksimerer sine eiendomsverdier

Kort om oss: AreaSim AS er spesialister på kontorarbeidsplasser. Våre rådgivere har omfattende erfaring med å kartlegge arealbruk i kontorbygg og skreddersyr løsninger for fremtidens arbeidsplasser. Vi arbeider for at gårdeiere skal kunne tilby de beste fysiske arbeidsplassløsningene til sine leietakere, både i dag og i fremtiden. Våre tjenester spenner fra kartlegging av arealbruk og utvikling av romprogram med løsningsforslag og leveringsbeskrivelser til bistand i gårdeiers dialog med leietaker før- og etter inngåelse av nye leiekontrakter. I dag skriver vi litt om kartlegging av arealbruk. 

Økt forståelse for leietakers arealbehov og optimaliserte arbeidsplassløsninger er nøkkelen for deg som ønsker å beholde eller tiltrekke deg de beste leietakerne

Kartlegging av arealbruk har lenge vært en integrert del av utviklingen av nye arbeidsplasskonsepter og teoretisk programmering av fremtidige arealbehov før utlysning av leiekontrakter. Figuren over viser et relativt normalt scenario for faktisk arealbruk der leiekontrakten er inngått før pandemien. Selv ut fra dette beskjedne grunnlaget kan alle se at leietaker har en fysisk løsning som ikke fungerer optimalt. Faktisk langt fra optimalt. 

Kartlegging av arealbruk er nå nærmest obligatorisk for statlige virksomheter, i forbindelse med konkurranseutsetting av leiekontrakter. Med stadig bedre og mer tilgjengelig teknologi blir det også mer vanlig at kontorbrukere i løpende leieforhold ønsker å analyserer arealbruk i sine nåværende lokaler, for å se hvordan lokalene brukes og vurdere om de er tilpasset virksomhetens behov. Dette gjøres selv om det kan være flere år til utløp av eksisterende leiekontrakt. 

Vi tror tiden er overmoden for at gårdeiere tar initiativ til å sette kartlegging av arealbruk høyt på agendaen

Gårdeiere som overser denne utviklingen, eller som mangler nødvendig kunnskap om i hvilken grad dagens lokaler møter leietakers fremtidige behov, risikerer å tilby mindre arealeffektive og dårlig tilpassede arbeidsplasser når leiekontraktene konkurranseutsettes. Dette gjelder spesielt ved utlysning av nye offentlige leiekontrakter, hvor leietakernes krav ofte er godt dokumentert, men det vil naturligvis også gjelde når private leietakere går ut på søk etter nye lokaler.

AreaSim har løsningene

Med dagens omfattende referansetall og forståelse av hvordan grunnfravær og hjemmekontor påvirker arealbruk kan AreaSim simulere og planlegge fremtidens arbeidsplasser og arealbruk for ulike overordnede arbeidsplasskonsepter (OAPK) i dine eiendommer – uten at det gjennomføres en eneste kartlegging av arealbruk.

Vi mener likevel at kartlegging av arealbruk bør bli en obligatorisk strategisk komponent for gårdeiere, som ønsker å beholde sine leietakere og vinne attraktive leiekontrakter. Grunnen til dette er at leietaker gjerne vil ha tall fra egen virksomhet fremfor referansetall,og gårdeier får en mye dypere forståelse av sine leietakeres behov.

Gjennom AreaSim kan gårdeiere implementere riktig system for registrering av tilstedeværelse, enten det er gjennom å utnytte eksisterende datapunkter kombinert med sensorer hos nåværende leietakere, eller bestille løsninger der virksomhetene selv registrerer arealbruk.

Dette gir deg gårdeiere verdifull innsikt i bruksmønstre og romutnyttelse, som igjen legger grunnlaget for effektiv planlegging av fremtidige arbeidsplassløsninger, ombyggingskostnader og reutleie. Som en ekstra bonus vil du reduserer din risiko betydelig og vise dine leietakere at du tar gode arbeidsplassløsninger på alvor. Dette er erfaringsmessig mye viktigere for leietakere enn pengeverdien av leiekontrakten og andre områder der gårdeiere, utleiemeglere og andre rådgivere tradisjonelt har fokus.   

Er du nysgjerrig på hvordan dette kan fungere for deg kan du gjerne ta kontakt med meg på 900 90 170 eller e-post [email protected].