AreaSim lanserer: Kommersielle arbeidsplassrådgivere

Når statlige og andre offentlige virksomheter skal konkurranseutsette leiekontrakter i det private markedet, benytter de all tilgjengelig forskning og landets ledende spesialister for å utvikle fremtidens arbeidsplasskonsepter – som grunnlag for programmering og konkurransegrunnlag.

Nå tilgjengeliggjør AreaSim den samme ekspertisen for utleiere.

Hvorfor skal ikke du som utleier ha tilsvarende kompetanse i ryggen når du deltar i konkurranser om nye leiekontrakter?

🔹 Vi jobber for utleier: I motsetning til andre arbeidsplassrådgivere, er alt vi gjør basert på utleiers perspektiv

🔹 Treffsikre plantegninger og leietilbud: Med vår hjelp blir konkurransegrunnlaget tolket mye mer presist og konkurransedyktig

🔹 Øk dine vinnersjanser: Vi gjør det enklere for deg å vinne nye statlige/offentlige leiekontrakter

Vi er lidenskapelig opptatt av å skape det vi mener er de perfekte arbeidsplassene. Arbeidsplasser, som ikke bare fungerer optimalt for leietaker, men som også gir deg som gårdeier høyest mulig leiepris per kvadratmeter og potensiell yieldkompresjon gjennom å sikre deg de beste leiekontraktene. Alle klarer å leie ut før eller siden, men vi vil jobbe for de som vil ha et forsprang og virkelig vil vinne de beste kontraktene. 

Det er en grunn til at et av Norges største eiendomsselskaper nå bygger opp en egen avdeling for arbeidsplassrådgivning – etter å ha deltatt i mange konkurranser om statlige leiekontrakter de siste årene. Vi mener dette er en smart strategi, og nå kan også du ha din egen profesjonelle og kommersielle arbeidsplassrådgiver med på laget – uten å bygge opp en intern avdeling.

🌟 Ikke vent – kontakt AreaSim i dag! Med oss på laget får du tilgang til den ekspertisen du trenger for å dominere konkurransen og sikre deg de beste leiekontraktene. La oss sammen skape fremtidens arbeidsplasser!

#AreaSim #Arbeidsplassrådgivning #Kontorløsninger #FremtidensArbeidsplass #Utleie #Strategi #Yieldkompresjon #Toppleietakere