Mange arkitekter og interiørarkitekter bruker gjerne Excel til å sette opp rom- og funksjonsprogram. Vi har i en rekke kundemøter vært med på at regnearket ikke fungerer, regner sammen feil, koding har falt ut eller at regnearket ikke er tilgjengelig akkurat når du trenger det som mest. Det var behov for et profesjonelt men enkelt verktøy som kan brukes av arkitekter, interiørarkitekter, forvaltere, utleiere, meglere og alle som jobber med kontorarealer. Uansett sektor. Med AreaSim RFP trenger du bare antall ansatte, besluttet arbeidsplasskonsept og ønsket lokalisering,   

Vårt digitale rom- og funksjonsprogram er enkelt i bruk. Det er spesielt designet for formålet og har et intuitivt grensesnitt som gjør det lettere for brukere og kunder å navigere og bruke verktøyet. Vi har bygget inn forskriftsmessige krav, kompetanse og erfaring fra  arkitekter og interiørarkitekter i en digital løsning, som altså kan brukes av alle uten særlige forkunnskaper. 

Her er noen av fordelene:

  • Øk effektiviteten i kundemøter
  • Bruk heller timene dine på god rådgivning
  • Brukervennlighet og intuitivt grensesnitt. Krever lite opplæring
  • Videreutvikling i samarbeid med kunden
  • Sanntidsoppdateringer.
  • Sentralisert lagring og sikkerhet.
  • Skalerbarhet.
  • Tilgjengelighet fra forskjellige enheter
  • Versjonskontroll

Generelt sett gir digitale rom- og funksjonsprogrammer en mer effektiv, sikker og skalerbar tilnærming sammenlignet med manuell håndtering av data i Excel. Vi ønsker ikke å ta vekk den menneskelige touchen på visualisering og modellering. Tegninger og 3D utvikles derfor av våre partnere for en realistisk og innsiktsfull presentasjon av layout og design.