Kontorlokalers egnethet er verdifult for dine nåværende og fremtidige leietakere. 

Vurdering av egnethet og sertifisering av bygg ved kjøp, salg og utleie

Hver av disse klassifiseringene av kontorarealer har sin egen karakteristikk når det gjelder både fysiske egenskaper og hvordan de påvirker ansattes trivsel og produktivitet. Bygget tekniske tilstand er ikke vurdert ut over forhold som påvirker potensiale for gode, attraktive arbeidsplasser. Eksempelvis faste tekniske installasjoner som ikke lar seg flytte, trappeløp, mulighet for interntrapp og felles funksjoner. Alder på bygget er ikke en del av vurderingskriterier med mindre det er åpenbare ulemper med dragere, søyler, takhøyder og andre relevante forhold .

  1.  

A – Premium-kontorarealer:
B – Bærekraftige kontorarealer
C – Standard kontorarealer
D – Utfordrede kontorarealer
E – Lite egnede kontorarealer:

Trivsel og produktivitet De fokuserer sterkt på ansattes trivsel og produktivitet gjennom design, ergonomi og kvalitetsfasiliteter. I hvilken grad kontorlokalenes fysiske utforming bidrar til samhandling, inspirasjon og øket produktivitet.

  1.  
  1.