Where workplace strategy meets real estate expertise

Vi integrerer profesjonell arbeidsplassrådgivning og datadrevet innsikt  med ekspertise innen leietakertilpasninger og eiendomsutvikling

Er du leietaker

Mange vanlige kontorbrukere og undervisningsinstitusjoner kan redusere sitt arealbruk med 30-50%. Med våre banebrytende digitale verktøy er det enkelt for alle som bruker kontorlokaler å få innsikt i eget arealbruk og vise muligheter for skreddersydd tilpasning av lokalene. 

Det er enkelt å komme i gang. Vi identifiserer og analyserer virksomhetens behov og designer og visualiseres preliminære planløsningsforslag for videre evaluering. Vi vurderer om dagens lokaler er egnet for dere i fremtiden, eller om det vil være fordelaktig å vurdere andre lokasjoner. Selv om det kan være store besparelser i å arealeffektivisere dagens lokaler, vil verdien av godt tilrettelagte lokaler være mangedobbelt den pengemessige verdien av leiekontrakten. Ta kontakt i dag, så forteller vi deg mer om alle fordelene med arealeffektivisering.
Er du utleier

For utleiere tilbyr vi analysegrunnlag, design og visualisering av ulike arbeidsplasskonsepter for dine eksisterende kunder. Få et foreløpig prosjektutkast og grunnlag for vurdering av planløsninger for videre evaluering sammen med din leietakere. Vi visualiserer gjerne i 3D for å lette kommunikasjonen med leietaker og leietakers interne interessegrupper. Gå i dialog med dine leietakere om fremtidens arbeidsplasskonsepter og arealbruk før det er for sent. 

Utløs ditt team sitt fulle potensiale ved å samarbeide med våre rådgivere når du delta i konkurranser om nye leiekontrakter. Det er enkelt å komme i gang og du vil treffe bedre med leietilbudet, samtidig med at du vil bruke betydelig mindre tid og penger på feilprosjektering, revidering av planløsningsforslag og optimaliseringsfasen etter signering.

Er du investor

Investér med utgangspunkt i sluttbruker

AreaSim AS er selskapet som kobler eiendomsteknologi sammen med kommersiell erfaring og kunnskap om moderne arbeidsplassløsninger for å skape langsiktige verdier i næringseiendom. 

Book analyse av bygg

Skal du investere i kontorbygg? Bestill en egnethetsvurdering av lokalene i byggene og få identifisert og analysert i hvilken grad bygget svarer opp ulike typer arbeidsplasskonsepter og hvor egnet det er for dagens leietakere. Har dagens leietakerne alt for mye arealer, eller uegnede lokaler, kan vi spare deg for store kostnader, redusere fremtidig usikkerhet og gi deg argumenter for  verdivurderingsgrunnlaget. Vi mener tradisjonelle vurderingskriterier er underordnet, hvis ikke eiendommen svarer opp fremtidens krav til arealeffektivitet og arbeidsplasskonsepter. 

Næringseiendom blir stadig mer komplekst. Vi tror en helhetlig tilnærming er løsningen 

Her er noen av våre samarbeidspartnere

Våre kurs

Konkurranser om statlige/offentlige leiekontrakter Innføring i regelverk og praktisk gjennomføring.


Kommer mars 2024

Hvordan beholde dagens leietakere

Innføring i analyse og anvendbar prosessmetodikk 

 


Kommer mars 2024

Aktuelt

Har du statlige leietakere?

Ikke alle er kjent med at statlige leiekontrakter skal konkurranseutsettes eller regelverket

10 tips for å beholde statlige leietakere i porteføljen 

Skal du delta i konkurranser om statlige leiekontrakter?

Vi har til sammen 15 års erfaring med å konkurranseutsette statlige leiekontrakter. Med vår ekspertise vil din  gjennomføringskraft i konkurransen om leiekontraktene styrkes betraktelig, samtidig som du sparer betydelige kostnader.