Vi har allerede dataen, men hva betyr det?

Proptechbølgen har i noen år nå skyllet inn over det ganske land. For mange av de nye selskapene handler det om å bruke teknologi for å hente ut eiendomsdata som kan være relevant for gårdeiere, investorer og leietakere. Spesielt i forbindelse med drift, energibruk og om det er behov for fysisk tilpasning av lokalene. Sensorer og nye plattformer fremskaffer og fremstiller data på en ny og mer forståelig måte, og vi har nå flere selskaper som enkelt kan hente ut data på tilstedeværelse i kontorlokaler, bruk av møterom og antall ledige arbeidsplasser som finnes til enhver tid. Data som er helt fantastisk når man skal dimensjonere og utforme nye kontorløsninger.

Likevel ser vi ofte at dataene ikke når inn til styrerommene/ledelsen. Fortsatt ser man at store aktører tar lite datadrevne beslutninger knyttet til utforming av arbeidsplasser. Man forholder seg til normtall, gamle sannheter, tidligere dimensjonering og magefølelsen. Noen som kan tyde på at man fortsatt har en vei å gå i å formidle all dataen vi nå besitter.

I AreaSim AS kan vi nå omsette dataene til utvikling av overordnede arbeidsplasskonsepter (OAPK) og ny fysisk for dine leietakere. Vi har utviklet et simuleringsverktøy og en prosessmetodikk hvor man ut fra valgt OAPK enkelt kan få ut forslag til fordeling av de ulike romtypene, basert på tilstedeværelse,  møteromsbruk etc.). Vi viser «live» hvordan dimensjonering basert på data vil slå på både arealbehovet og leiekostnad. Videre blir potensielle besparelser sammenlignet med dagens løsning synliggjort.

I eksempelet til høyre har vi synliggjort for en virksomhet med 50 ansatte, effekten av å dimensjonere deres lokaler i Oslo sentrum basert på data, kontra gamle metoder. 

900 – 1150 kvm square meters    18.2 – 20.8 per employee

Se demo her