Det er flere viktig fordeler ved å bruke AreaSim

  • Til sammen 15 års erfaring med konkurranseutsetting av statlige leiekontrakter i det private leiemarkedet
  • Dyp forståelse og lang erfaring fra kartlegging av arealbruk, utvikling av arbeidsplasskonsepter og utvikle nye fysiske løsninger for statlige og offentlige kontorvirksomheter
  • Kan skreddersy attraktive og effektive fysiske løsninger som passer perfekt for dine leietakeres nåværende og fremtidige behov 
  • Vi kan ta oss av hele reisen, fra det øyeblikket du sender inn et leietilbud, gjennom forhandlingene og helt til alt er ferdig optimalisert etter signering og klart til detaljprosjektering
  • Vi tilfører leietakerne kjent ekspertise, som gjør at leietakerne føler seg trygge. Vårt mål er å sørge for at dine leietakere sikres en problemfri overgang til nye arbeidsplasskonsepter, med høy brukertilfredshet
  • Vi hjelper deg med å redusere kostnader ved å eliminere unødvendige og overlappende ressurser og sikre effektiv bruk av de ressursene du allerede har. Megler er ikke lenger nødvendig når staten og andre offentlige leietakere publiserer sine søk
  • Prosjektleder i sikkerhetsgraderte prosjekter – når du har eller får leietakere der tilpasningsarbeidet og byggeprosjekter ligger under sikkerhetsloven med begrensninger i informasjonsflyt
  • Vårt smidige samarbeid bidrar til å unngå forsinkelser, redusere feil og sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte

Mer om våre tjenester

AreaSim benytter det siste innen eiendomsteknologi for å oversette leietakernes fremtidige arbeidsplasskonsepter til romprogram og skreddersydde plantegninger med detaljert tekniske leveringsbeskrivelse som oppfyller alle krav